Odaberite jedan točan odgovor

Sastavila prof. Mirjana Porupski

1) Što je priroda?
a) biljke, životinje i ljudi
b) voda, zrak i sunce
c) sve što nas okružuje

2) U neživu prirodu ubrajamo:
a) sunce, vodu i biljke
b) sunce, zrak i vodu
c) vodu, tlo i životinje

3) U živu prirodu ubrajamo:
a) sunce, biljke i životinje
b) vodu, zrak i ljude
c) biljke, životinje i ljude

4) Prirodne znanosti su:
a) povijest, kemija i fizika
b) bilogija, kemija i matematika
c) bilogija, fizika i povijest

5) Biologija je znanost koja proučava:
a) sva živa bića
b) prirodu
c) samo ljude

6) Zoologija je znanost o:
a) biljkama
b) životinjama
c) stanicama

7) Botanika je znanost koja bavi:
a) ljudima
b) životinjama
c) biljkama

8) Citologija je znanost koja proučava:
a) stanice
b) biljke
c) ljude

Quiz script provided by
JavaScriptKit.com