bio-logo.gif - 18,90 K                Mini - Projekti BIOLOGIJA 
 
GENITALNI APARAT KAO METODA ZA ODREĐIVANJE VRSTA KOD LEPTIRA; s posebnim osvrtom na rod LEPTIDEA

Učenici: Antonija Korač (2 razred ) i Ana Fistrić (2 razred )

Mentor 1: Vlatka Kuhar, prof.,VII. gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4 
Mentor 2: doc. dr. Mirjana Pavlica, Zavod za molekularnu biologiju, PMF, Zagreb

 

SAŽETAK 

 

Genitalni aparat kukaca je izuzetno složena morfološka struktura koja je u pravilu specifična za vrste unutar pojedinog reda kukaca. Zbog tih svojih značajki upotrebljava se kao nezaobilazno sredstvo pri determinaciji kukaca. Kod mnogih skupina i vrsta ne samo da olakšava određivanje kukaca, nego je determinacija jedino i moguća pregledom morfoloških značajki genitalnog aparata. Rod Leptidea na području Europe zastupljen je sa četiri vrste: Leptidea duponcheli., L. morsei ssp. major Grund, L. sinapis L., i L. reali Reiss.. Vrsta L. duponcheli L. je mediteranska vrsta čiji areal obuhvaća dijelove Azije i sjeverne Afrike. Ne dolazi na području Hrvatske. Vrsta L. morsei ssp. major ima izuzetno veliki areal koji se proteže od Kine do Sibira. U Japanu je opisana nominantna vrsta L. m. morsei Fen.. Ova vrsta zadržava se u mladim hrastovim šumama. Na području Hrvatske nalazimo ju u Podravini, na Žumberku, Samoborskom gorju, Medvednici, u Gorskom kotaru i Slavoniji. Najčešća od svih vrsta roda Leptidea je Leptidea sinapis. Sve tri spomenute vrste mogu se razlikovati prema vanjskim morfološkim značajkama. Vrsta L. reali opisana je tek 1989. godine i to je jedna od "najmlađih" vrsta danjih leptira Europe (od Italije i Španjolske do Švedske). Vrste L. reali i L sinapis pripadaju tzv. sestrinskim vrstama, jer ih je nemoguće razlikovati prema vanjskim morfološkim karakteristikama. Razlikovati ih je moguće tek izolacijom genitalnog aparata i analizom njegovih morfoloških značajki.

 

CILJ 

 

Cilj je projekta izvršiti analizu populacije vrsta, Leptidea sinapis L. i L. reali Reiss., kompleksa na tri lokaliteta u Zagrebu i njegovoj okolini te utvrditi međusobne odnose tih dviju vrsta.

 

MATERIJAL I METODE 

 

 

U svrhu postavljanja točnog taksonomskog statusa i sigurne determinacije za sedamdesetak vrsta izrađeni su preparati genitalnih organa. Izrada preparata provedena je standardnom metodom kuhanja u KOH. Dio zatka leptira odreže se (1-2 mm) i kuha u lužini 1 do 2 minute, te se ispere u destiliranoj vodi. Od hitinskog djela koji je ostao kompaktan odstranjuju se ostali, prokuhani djelovi zatka. Očišćeni genitalni aparat pomoću vrlo malih iglica (minuncija) učvrsti se u željenom položaju u " embrio " zdjelici kojoj je dno prekriveno voskom. Učvršćeni aparat " provlači" se kroz niz alkohola različitih koncentracija (25%,50%, 75%, 96%) radi izdvajanja vode i zadržavanja stalnog fiksnog položaja pogodnog za analizu. Nakon dehidracije alkoholnim nizom (u svakoj otopini i ostaje 15 minuta), minuncije se uklanjaju, a genitalije se stave na 30- tak sekundi u ksilol te se uklapaju u kanada balzam i prekrivaju pokrovnicom. Kako bi se spriječio pritisak na genitalije, svaki kut pokrovnice nalazi se na komadiću pluta (0,5 - 1 mm) uklopljenog u balzam. Ovako pripremljeni preparat spreman je za analizu pomoću lupe ili svjetlosnog mikroskopa.

 

OČEKIVANI REZULTATI 

 

Planiramo utvrditi međusobne odnose vrsta Leptidea sinapis L. i L. reali Reiss. na tri lokaliteta u Zagrebu i njegovoj okolini.

 

LITERATURA 

 

  • Lorković Z.1927. Leptidea sinapis ab. major Grund zasebna vrsta Rhopalocera iz Hrvatske. Glasnik entomološkog društva kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 2 (sv. 1):16-41
  • Lorković Z. 1931. Značenje genitalnog aparata za sistematiku Licaenida. Glasn. jugosl. entomol. društva V-VI (1-2):118-132
  • Lorković Z. 1991. Ecological association of Leptidea morsei major Grund 1905 (Lepidotera, Pieridea) with the oak forest Lathyreto- quercetum petraeae HR-T 1957 in Croatia. U: Šerman D (ur) Proceed Fourth Congr. Biol., Book of Abstr, Croat. Biol. Soc., Zagreb, str. 12-15
  • Lorković Z. 1992. Moja istraživanja roda Leptidea (Lep. Pieridae ) u intervalu od 65 godina (Abstrakt). Entomofauna Hrv 192, Zagreb, 15-16.X.1992, str. 2-4
  • Lorković Z. 1993. Leptidea reali REISSINGER 1989 (=lorkovicii REAL 1988) a new European species (Lepid. Pieridae). Nat. Croat 1(1):1-28
  Početna stranica biologije Povratak na početnu stranicu biologije

E-škola u suradnji sa CARNet - LOGOom Održava Toni Nikolić. Datum posljednje promjene 20. svibanj 2002.