bio-logo.gif - 18,90 K Odgovori na postavljena pitanja - Biologija

 

404. Što je biologija i na koje i koliko područja se ona dijeli?

 

Riječ biologija je grčkog porijekla i nastala je od riječi bios što znači život i logos što znači riječ, govor. U širem smislu biologija je skup znanosti o živoj prirodi a u užem smislu znanost koja se bavi proučavanjem života. Na Zemlji postoji više od 10 milijuna različitih vrsta a smatra se da ih ima vjerojatno i puno više jer postoji puno nedostupnih područja koja nisu istražena. Njihova veličina pokriva raspon od onih koji su mikroskopske veličine do organizama veličine plavetnog kita. Svi ovi životni oblici imaju izvjesne osobine koje ih čine specifičnima i razlikuju od mrtvih tvari. Ove osobine su na primjer mogućnost reprodukcije, rasta, ali i mogućnost prilagođavanja okolini.

Područja biologije su brojna ali u širem smislu biologija se dijeli na:

Zoologija - riječ zoologija dolazi od grčkih riječi zoon što znači životinja i logos što znači riječ, govor. To je znanost koja se bavi proučavanjem i opisivanjem životinja sa svih gledišta. To znači da ona proučava strukturu, funkciju, ponašanje, razvoj, sistematiku, ekologiju i raspodjelu životinja na Zemlji.

Botanika - nauka o biljkama. Riječ botanika dolazi od grčke riječi botane što znači paša, trava.

Ekologija - riječ ekologija dolazi od grčkih riječi oikos što znači kuća, dom i logos što znači riječ, govor. To je grana bilogije koja ne samo da proučava razne žive organizme već i okolinu u kojoj žive.

Antropologija - riječ antropologija dolazi od grčkih riječi anthropos što znači čovjek i logos što znači riječ, govor. To je grana biologije koja proučava ljudski život i kulturu, te sličnosti i razlike među ljudima: kako ljudi žive, što rade, što misle i kako se odnose prema okolini. Osim toga, antropologija proučava kako se razvijala ljudska rasa te kako su nastajala i nestajala ljudska društva, ali je okrenuta i sadašnjosti i budućnosti ljudskog roda. Mogli bismo reći da se predmet antropologije svodi na jedno pitanje: što to znači biti čovjek?

Literatura:

Linkovi:

 

Ana Matijašić
Student 3. godine, smjer: profesor biologije
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 


Povratak na početnu stranicu biologije