bio-logo.gif - 18,90 K Odgovori na postavljena pitanja - Biologija

 

407. Zovem se Vanja Lopušinsky i idem u 7. razred osnovne škole. Zanima me vaše objašnjenje uzdužne diobe (na primjeru euglene).

 

Euglena pripada tipu organizacije Protozoa (praživotinje), potkoljeno bičaši (Mastigophora). Uzdužna dioba je jedan od oblika nespolnog razmnožavanja, koje je vrlo rašireno kod praživotinja. Kod nespolnog razmnožavanja uključena je samo mitotička dioba, pa su sve životinje genotipski jednake (klonovi).

Uzdužno dijeljenje je podjela organizma na dva približno jednaka dijela, pri čemu roditelj potpuno isčezava kao jedinka. Novonastali organizmi moraju imati različite organele pa se oni također dijele ili ih sve preuzima jedna jedinka, a druga ih izgradi nanovo. Potpunoj diobi praživotinja prethodi dioba jezgre (kariokineza). Nakon dijeljenja jezgre slijedi dijeljenje plazme. Ako se dijeljenje vrši u mirnom stanju, tada se najprije razgrade bičevi, a pri dijeljenju u pokretu dijeli se bazalno tijelo, bič pripadne jednoj stanici kćeri, a druga ga izgradi nanovo. Uzdužno dijeljenje kod euglene počinje na prednjoj strani. Dijeljenje je simetrično, nastaju dvije zrcalno slične kćeri.

Slika 1. Euglena

 

Slika 2. Euglena u diobi

 

Slika 3. Početak diobe

Literatura:

Linkovi:

 

Luka Bočkor
Student 4. godine, smjer: profesor biologije i kemije
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 


Povratak na početnu stranicu biologije