bio-logo.gif - 18,90 K Odgovori na postavljena pitanja - Biologija

 

414. Kako bi ja mogla opisati i pojasniti Pasteurjev eksperiment?

 

Francuski kemičar i mikrobiolog Louis Pasteur je 1861. objavio rezultate pokusa kojima je pobio teoriju o "spontanoj generaciji", a ovaj pokus danas nazivamo Pasteurov eksperiment.

Vjerojatno najvažniji Pasteurov pokus je bio dokaz da će sterilna infuzija ostati sterilna u specijalno konstruiranoj boci čak i ako se ostavi otvorena na zraku. Mikroorganizmi iz zraka će se slijegati u zavojitom grlu boce i neće doći u tekućinu. Samo kada se boca nagne tako da bakterije slegnute iz zraka dođu u kontakt s hranjivom podlogom doći će do rasta i razmnožavanja bakterija u hranjivoj podlozi.

Ovaj jednostavni pokus pobio je teoriju o "spontanoj generaciji" koja je tvrdila da nezagrijani zrak i infuzije same po sebi sadrže "klicu života" neophodnu za spontanu generaciju.

Slika 1. Pasteurov eksperiment u boci sa zavojitim grlom.

 


Povratak na početnu stranicu biologije