bio-logo.gif - 18,90 K Odgovori na postavljena pitanja - Biologija

 

437. Što je točna definicija smoga i koje su bolesti organa za disanje?

 

Pojam "smog" je nastao kombiniranjem riječi smoke i fog, tj. dim i magla.

"Londonski smog" - 1952. g. 5 - dnevna magla nad Londonom uzrokovala je cca 4000 smrtnih slučajeva uslijed respiratornih bolesti. Konstituenti goriva su C, H, S (pogotovo za ugljen) i minerali. Izgaranjem, odnosno oksidacijom nastaju produkti: CO2, H2O, SO2 i mineralni ostatak, odnosno pepeo. Nadalje, u atmosferi je moguća reakcija: 2SO2 + O22SO3 Normalno se ova reakcija u atmosferi odvija vrlo sporo, ali u prisutnosti čestica pepela odvija se znatno brže (kataliza procesa).

Čestice pepela također kataliziraju proces pretvorbe vodene pare u formu aerosoli. Aerosoli su fino raspršene sitne čestice tekuće ili čvrste tvari u zraku. Tada u atmosferi dolazi do kontakta aerosoli vode i sumpornog trioksida: SO3 + H2O (aerosol) H2SO4 (aerosol) Nastali aerosol sumporne kiseline vrlo je sitan i udisanjem dolazi do kontakta s plućnim tkivom kojega ozbiljno oštećuje.

Važno je da je za pojavu "londonskog smoga" potrebno istovremena prisutnost SO2, H2O i pepeo. Zbog izrazitog sinergizma, istovremeno djelovanje ove tri komponente mnogo je snažnije od "zbroja" njihovih pojedinačnih djelovanja.

FOTOKEMIJSKI SMOG - "LOS ANGELES SMOG"

Produkti motornih vozila: H2O, CO2, CO, CxHy (neizgoreno gorivo), NOx, olovni spojevi

Fotokemijski smog je mješavina primarnih i sekundarnih onečišćivača koji se stvara kada primarni smog koji se uglavnom sastoji od dušikovih oksida (uglavnom NO) i hlapljivih organskih spojeva bude izložen Sunčevu zračenju. Mješavina koja nastane sastoji se od više od 100 spojeva među kojima su najvažniji ozon, peroksiacetilnitrat PAN, dušikovi oksidi, aldehidi, ketoni i drugi.

Posljedice su, uz smanjenje vidljivosti, opće agresivno i nadražujuće djeovanje zbog čega dolazi i do brojnih zdravstenih problema (izravni utjecaj na vidni aparat i respiratorni sustav te brojni neizravni utjecaji).

Fotokemijski smog je u izravnoj vezi s masovnim prometom u velikim centrima. Kako je prvo primjećen u Americi (SAD), upravo tamo su prvo uvedene mjere zaštite.

CASE STUDY - SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Clear Air Act 1970 - od 1975 svi novi automobili obavezno opremljeni katalizatorom. Koncentracija gotovo svih produkata bila je u padu prema kraju osamdesetih (ali ne dovoljno). Ugljikov monoksid pao za 40% unatoč udvostručenju broja automobila, emisije olova se snizile sa >200.000 t 1970. g. na <20.000 t 1990. godine.

Rezultati uvedenih mjera su prikazani sljedećom tablicom.

  1975 1991 Promjena
Sumpor dioksid, ppm 0,0132 0,0075 43 % pad
Dušični oksidi, ppm 0,021 0,021 1% pad
Ugljik monoksid, ppm 10 6 40 % pad
Ozon, ppm 0,147 0,115 22 % pad
Čestice, µg/m3 63 47 25 % pad
Olovo, µg/m3 0,68 0,048 93 % pad

Sljedeća tablica prikazuje pooštravanje standarda za emisije ispušnim plinovima motornih vozila u SAD (National Tailpipe emission).

  Ugljikovodici
(grama po milji)
NOx (grama po milji)
1975 1,5 (0,9) 3,1 (2,0)
1980 0,41 (0,41) 2,0 (1,0)
1985 0,41 (0,41) 1,0 (0,4)
1990 0,41 (0,41) 1,0 (0,4)
1995 0,25 0,4
2003 0,125a 0,2a

Linkovi:

 

Tihana Petric
student 4. godine, smjer: prof. biologije i kemije
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 


Povratak na početnu stranicu biologije