bio-logo.gif - 18,90 K Odgovori na postavljena pitanja - Biologija

 

438. Nešto o razmnožavanju štriga-kukaca!

 

Ženka uholaže (Forficula auricularia L.) nakon parenja odloži manji broj jaja u jesen, a veći u proljeće, ukupno 20-90 jaja. Jaja su ovalna, bijela, odložena u specijalne komorice koje ženka ukopa na dubine 5-15 cm. Ženka čuva jaja dok se ne izlegnu, a potom štiti i mlade ličinke. Rijetko se među kukcima susreću znakovi takve roditeljske brige.

Razvitak ličinke odvija se 5-6 mjeseci pa se već krajem srpnja mogu vidjeti odrasle jedinke nove generacije. Tijekom razvitka ličinka se presvlači 4-5 puta. Ličinka nema krila. Od srpnja do listopada, ženka se pari više puta s različitim partnerima.

Linkovi:

 

Tihana Petric
student 4. godine, smjer: prof. biologije i kemije
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 


Povratak na početnu stranicu biologije