bio-logo.gif - 18,90 K Odgovori na postavljena pitanja - Biologija

 

439. Možete li mi napisati nešto o razvoju ljudskog zametka? (I prikazati nekoliko slika te predložiti literaturu u kojoj mogu naći nešto više jer tu temu imam za maturalnu radnju iz biologije).

 

Prva faza zametnog razvoja je brazdanje. Brazdanjem nastaje zametni mjehurić tj. blastocista koja se sastoji od vanjskog sloja stanica-trofoblasta i unutarnje mase stanica-embrioblasta. Nakon brazdanja slijedi druga faza zametnog razvoja u kojoj se pojedine skupine stanica svrstavaju u stanične slojeve tj. u zametne listiće. Taj stupanj razvoja zove se gastrulacija. Postoje tri zametna listića: ektoderm, mezoderm i endoderm. Početak gastrulacije (14. dan razvoja) označava pojavljivanje primitivne pruge u središnjoj crti stražnje polovice epiblasta i zadebljanje njezina prednjeg kraja. Nakon formiranja endoderma i mezoderma epiblast postaje definitivni ektoderm. Cijelo tijelo embrija nastaje od samo jedne subpopulacije embrioblasta: epiblasta dvoslojnog zametnog štita.

Gastrulacija traje 14. do 18. dana. Rasporedom embrionalnih stanica u tri sloja (zametna listića) započinje niz njihovih složenih uzajamnih djelovanja (interakcija). Zato se 18. dan nakon oplodnje može smatrati početkom organogeneze, u kojoj najprije sudjeluju ektoderm (neurulacija) i mezoderm (segmentiranje). Endoderm se uključuje nešto kasnije (savijanjem zametnog štita).

Na staničnoj i tkivnoj razini u organogenezi sudjeluje nekoliko mehanizama: rast (proliferacija), morfogeneza (oblikovanje gena), diferencijacija (funkcionalna specijalizacija stanica), migracija stanica i programirana smrt stanica (apoptoza).

Na molekularnoj razini tim mehanizmima prethodi selektivna aktivacija (transkripcija, ekspresija) gena, koji upravljaju općim ustroje tijela duž kraniokaudalne osi (segmentacijski geni). Mehanizmi transkripcije i regulacije gena koji djeluju u organogenezi počivaju na aktivnosti embrionalnog genoma, a samo manjim dijelom embrio prima neke regulacijske molekule (čimbenike rasta) od majke.

Najprije se počinju razvijati oni organi kojima placenta ne zamjenjuje funkciju: središnji živčani sustav i kardiovaskularni sustav (prve kontrakcije srca: 21. dan; embrionalni optok krvi: 28. dan). Zbog njihova ranog i naglog rasta nastane nesrazmjer u rastu tijela embrija, na kojemu su kranijalni dijelovi znatni veći i napredniji od kaudalnih.

Oko četvrtog tjedna sve se jasnije uobličava zametak (embrio). Formiraju se kralježnica i škržni lukovi. Također se vidi žumanjčana vreća s prvim krvnim žilama kojima se zametak u to vrijeme dohranjuje.

Glava izgleda posebno velika zbog brzog razvitka mozga. Zametak stariji od tri mjeseca pa sve do porođaja zove se plod ili fetus.

 

Literatura:

 

Martina Katalin
student 4. godine, smjer: prof. biologije i kemije
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 


Povratak na početnu stranicu biologije