bio-logo.gif - 18,90 K Odgovori na postavljena pitanja - Biologija

 

448. Možete li mi reći nešto više o gljivama koje uzrokuju vrenje?

 

Carstvo: Fungi (gljive)
Odjel: Ascomycota
Razred: Hemiascomycetes
Red: Sacchaomycetales
Porodica: Saccharomycetaceae

Još od najstarijih vremena čovjek se koristio vrenjem koje uzrokuju gljive. Postupak pečenja kruha s kvascem Egipćani i Babilonci poznavali su stotinama godina prije Krista, a u ostalim dijelovima svijeta on se porširio mnogo kasnije. Egipćani su postupak fermentiranja smatrali mudrošću i milošću boga Ozirisa, a pravi je princip fermentacije ostao misterij sve do 17. st. kada je Leeuwenhoek izumom mikroskopa utvrdio postojanje stanica kvasca, a Louis Pasteur proučavao što je to u kvascu što diže tijesto.

Najpoznatija vrsta kvašćevih gljivica je Saccharomyces cerevisiae.

Pekarski kvasac je sivkasto bijela vlažna smjesa koja se sastoji od čiste kulture kvasnica, a koristi se za dizanje kruha, peciva i kolača. Osim pekarskog postoji još i pivski kvasac koji je nešto bogatiji hranjivim tvarima.

Kvaščeve su gljivice žive i imaju sposobnost pretvorbe (fermentacije) škroba u šećer i šećera u alkohol i ugljikov dioksid (CO2). Kvasac koristi energiju iz šećera putem respiracije (disanja) i fermentacije. Disanjem kvasac razlaže šećer u prisustvu kisika iz zraka i to koristi prilikom svog razmnožavanja. Pri fermentaciji koja se odvija bez prisustva zraka, kvasac koristi samo šećer i energiju. Za svoje potrebe kvasac koristi kisik iz šećera prilikom njegove razgradnje:

  1. Disanje (uz prisustvo zraka, aerobno) - C6H12O6 = 6CO2 + 6H2O + 673 cal.
  2. Fermentacija (bez prisustva zraka, anaerobna) - C6H12O6 = 2C2H5OH + CO2 + 33 cal.

Saccharomyces cerevisiae #1 Saccharomyces cerevisiae #2

Literatura:

 

Martina Katalin
student 4. godine, smjer prof. biologije i kemije
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 


Povratak na početnu stranicu biologije