Kako postati sudionikom

E-školi se može pristupiti jednostavnim popunjavanjem ovog Pristupnog lista. Isprintajte ga i popunjenog pošaljite na adresu voditelja. Identične podatke možete poslati i mailom na osobnu adresu voditelja.

 

PRISTUPNI LIST


Naziv škole: __________________________________________________

Županija: ____________________________________________________

Grad: _______________________________________________________

Adresa: ______________________________________________________

Telefon: _______________________

Fax: __________________________

Ime i prezime ravnatelja: ________________________________________

Ime i prezime predmetnog nastavnika: _____________________________

Približan broj učenika u izvannastavnim aktivnostima: _________________

A/ Popunjavati ukoliko škola raspolaže s računalnom opremom za učenike:

Broj računala: __________
Računala koriste okruženje: Win95/98/Me Win2000 WinXP MacOS Ostalo
Računala su povezana s Internetom: DA / NE
Škola može osigurati telefonsku liniju*: DA / NE
e-mail adresa kontakt osobe: ________________________________
WWW škole: ________________________________

* novu, namjenjenu isključivo internet komunikaciji ili postojeću, višestruke namjene (tel., fax., internet)

B/ Popunjavati ukoliko škola ne raspolaže s računalnom opremom za učenike:

škola može osigurati telefonsku liniju* DA / NE
škola može osigurati prostor za smještaj računalne opreme DA / NE

* novu, namjenjenu isključivo internet komunikaciji ili postojeću, višestruke namjene (tel., fax., internet)

C/ Primjedba:

Ispunio: ________________________________________

Datum: ____________________