Što je to E-škola mladih znanstvenika
(dio iz prijedloga projekta dr.sc. Krunoslava Piska)

Stanje i pretpostavke

Školski programi srednjih i viših škola u znanosti nužno su ograničeni. Škole nisu dostatno opremljene, ni kadrovski ni opremom, tako da ambicioznim i darovitim učenicima, mladim zananstvenim entuzijastima, ne mogu ponuditi zadovoljavajući prostor za oslobađanje njihove kreativne energije.

Kako bi se upotpunio ovaj prostor potrebno je povezati ambiciozne i nadarene učenike sa znanstvenim institucijama (instituti, fakulteti) i to tako da se te institucije uključe u predlaganje i provedbu neformalnog obrazovnog programa za znanstvene početnike.

Funkcioniranje E-škole

E-škola radi putem e-maila i to tako da jedan pol predstavlja učenik, a drugi Centar (institut, fakultet) i/ili istraživač u Centru.

Dva su osnovna načina komuniciranja:

a) učenik ulazi u "znanstvenu banku" koja se stvara i postoji u Centru i koja za dano područje sadrži ideje, probleme, literaturu, upute za priključivanje na slične mreže itd.

b) učenik aktivno komunicira s istraživačem iz Centra načinom pitanje-odgovor kako je uobičajeno za e-mail.

Nosioci izrade i izvedbe projekta E-škole

Nosioc projekta je je Hrvatsko prirodoslovno društvo i strukovna društva za pojedine grane prirodoslovlja - Hrvatsko biološko društvo, Hrvatsko fizikalno društvo, Hrvatsko kemijsko društvo, Hrvatsko astronomsko društvo, Hrvatsko geografsko društvo i dr. Društva bi radila kroz timove po pojedinim područjima, a tim sačinjavaju znanstvenici sa Sveučilišta i instituta, profesori srednjih škola kao i stručnjaci Ministarstva prosvjete