Suradnici e-škole biologije

doc. dr. Toni Nikolić
Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (toni@botanic.hr)
doc. dr. Mirjana Pavlica
Zavod za molekularnu biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (mpavlica@zg.biol.pmf.hr)
prof. dr. Branka Pevalek Kozlina
Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (bpevalek@public.srce.hr)
doc. dr. Zoran Tadić
Zavod za animalnu fiziologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (ztadic@public.srce.hr)
dr. Božena Mitić
Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (bozena@botanic.hr)
dr. Sanda Vladimir-Knežević
Zavod za farmakognoziju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
dipl. inž. Draško Holcer
Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb (Drasko.Holcer@mahpm.hpm.hr)
mr. Goran Klobučar
Zoologijski zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (gklobuca@public.srce.hr)
mr. Irina Zupan
Zoologijski zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (izupan@biol.pmf.hr)
mr. Ivana Maguire
Zoologijski zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (imaguire@public.srce.hr)
mr. Jasmina Pehadžić
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (jpehadz@yahoo.com)
mr. Mladen Kučinić
Zoologijski zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
mr. Renata Šoštarić
Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (renata@croatica.botanic.hr)
mr. Sanja Gottstein
Zoologijski zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (sgott@public.srce.hr)
mr. Zlatko Liber
Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (zlatko.liber@botanic.hr)
doc. dr. Gordan Lauc
Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb (glauc@public.srce.hr)
dr. sc. Dijana Škorić
Botanički zavod - biljna virologija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli
Zoologijski zavod Biološkog odsjeka, oceanografija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb