UČENIČKI RAD ZA SUSRET I NATJECANJE MLADIH BIOLOGA HRVATSKE, 2000. g. (Makarska)


Željka Ciglar (VII. a)
VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
Miroslava Krleže 16
42 000 Varaždin
tel./fax. 042 / 260 – 343

Mentor 1: Karmen Holenda, prof. biologije i kemije
Mentor 2: Dr. sc. Božena Mitić, Botanički zavod PMF-a, Zagreb

 

ODREĐIVANJE BROJA PUČI I OBLIKA STANICA DONJE POKOŽICE LISTA SOBNIH BILJAKA

 

Uvod | Obrazloženje teme | Materijali i metode | Rezultati | Rasprava | Sažetak | Literatura