bio-logo.gif - 18,90 K            Mini-Projekti  BIOLOGIJA
u tijeku završen maturski rad natjecanje
STATUS
PROJEKT 

BIOINFORMATIKA

MULTIMEDIJALNI CD - Botanika 1
 • Nakon višegodišnjeg truda, rezultati su tu
  Bojan Blažona i Nikola Poljak, Gimnazija Čakovec
  Pogledajte:
  CD-Botanica na originalnim web stranama autora

MOLEKULARNA BIOLOGIJA

KLOROPLASTI - BILJNI ORGANELI S VLASTITOM DNA
 IZOLACIJA NUKLEINSKIH KISELINA IZ BILJNE STANICE
 ELEKTROFOREZA NUKLEINSKIH KISELINA NA GELU AGAROZE
RESTRIKCIJSKE ENDONUKLEAZE - ENZIMI KOJI SU IZAZVALI REVOLUCIJU U ANALIZI DNA
 • Slaven Crnković 
  Maturalni rad (skraćen) Gimnazija Lucijan Vranjanin, Zagreb
LANČANA REAKCIJA POLIMERAZOM ILI SINTEZA DNA IN VITRO
 
FIZIOLOGIJA BILJA
  IZOLACIJA ALKALOIDA IZ PAPRA
  IZOLACIJA BILJNIH PIGMENATA
  IZOLACIJA PRIRODNIH TVARI IZ TISE
  IZOLACIJA ALICINA IZ ČEŠNJAKA
 • Petar Balog 3.c, Rudarska i kemijska škola Varaždin
  IZOLACIJA KOLHICINA IZ MRAZOVCA
 • Denis Hrnčić, 3.c, Rudarska i kemijska škola Varaždin
BOTANIKA, PRIMJENJENA BOTANIKA
BOJENJE BILJNIM BOJAMA
ORHIDEJE (ORHIDACEAE) PELJEŠKIH MASLINIKA
OTROVNI I JESTIVI SOČNI PLODOVI MEDITERANSKOG PODRUČJA
 OTROVNI I JESTIVI SOČNI PLODOVI KONTINENTALNOG PODRUČJA
SAMONIKLO LJEKOVITO BILJE MOGA KRAJA
KOROVNE BILJKE RAZLIČITIH STANIŠTA
IZRADA TRAJNIH PREPARATA BILJAKA
IN VINO VERITAS
TRADICIONALNO LIJEČENJE BILJEM NA DUBROVAČKOM  PODRUČJU
 • Mirjana Čustović, Nada Daničić, Ivana Gudelj-Velaga, Šime Karađole, Nikolina Kordić, Vlaho Šegovic, Dolores Špilj (Medicinska škola Dubrovnik)
NEOFITI RJEČNIH OBALA
BILJNE VRSTE ZAGREBAČKOG ZOOLOŠKOG VRTA
 •  Ana Mrđen, Iva Cerovsky, Iva Marković, Rona Žulj, Privatna klasična gimnazija, Zagreb
  RAZNOLIKOST SJEMENKI I PLODOVA NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA
 • Sanja Zarić i Sanja Telalović,VIII razred O.Š. "Bogumil Toni" Samobor
FLORISTIČKA I FITOCENOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UVALE ZAGLAV (OTOK VIS)
  OBLICI I GRAĐA RAZLIČITIH VRSTA PUČI I DLAKA
 • Monika Kocman i Lucija Zajec, 7. razred VI Osnovna škola Varaždin
  PROLJETNA FLORA NIZINSKOG PODRUČJA IZMEĐU SAMOBORA I SVETE NEDJELJE,  
UZGOJ BUKOVAČA (Pleurotus sp.) 
 • Nikola Todorov, šk. Kiril i Metodij, Negotino-Vardar, Makedonija
ODREĐIVANJE BROJA PUČI I OBLIKA STANICA DONJE POKOŽICE LISTA SOBNIH BILJAKA
he-he
 • Željka Ciglar, VI. osnovna škola, Varaždin
EKOLOGIJA
UTJECAJ PASTRVSKOG RIBNJAKA NA KVALITETU VODE POTOKA KUPČINA
 • Katarina Vrabac, Monika Čačić
  ODREĐIVANJE TOKSIČNOSTI OTPADNIH VODA
LIŠAJEVI - POKAZATELJI ONEČIŠĆENJA ZRAKA
EKOLOŠKE ZNAČAJKE I RASPROSTRANJENOST NEKIH POPULACIJA RODA MACULINEA U HRVATSKOJ
 • V gimnazija, Zagreb
KAKVOĆA VODE NA OSNOVI UTVRĐENIH MIKROFITSKIH VRSTA
ALGA Caulerpa taxifolia  U JADRANU
ZOOLOGIJA
RIBE MURE, ŠODERICA I PRITOKA
KARTIRANJE FAUNE DANJIH LEPTIRA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE "MEDVEDNICA"
 • VIII gimnazija Titoš Brezovački 
IZRADA ZBRIKI LEPTIRA REGIONALNIH PODRUČJA HRVATSKE
  RASPROSTRANJENOST POJEDINIH VRSTA SLATKOVODNIH DESETERONOŽNIH RAKOVA U HRVATSKOJ
  PROCJENA VELIČINE POPULACIJA SLATKOVODNIH DESETERONOŽNIH RAKOVA
Planorbarius corneus L. - BIOLOŠKI MODEL ZA PROUČAVANJE EMBRIONALNOG RAZVITKA
 • Mavro Lučić i Marko Lovrić, VII. gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4
GENITALNI APARAT KAO METODA ZA ODREĐIVANJE VRSTA KOD LEPTIRA; s posebnim osvrtom na rod LEPTIDEA
 • Antonija Korač  i Ana Fistrić, VII. gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4
GENETIKA
SPOSOBNOST UZDUŽNOG SAVIJANJA JEZIKA ("tongue rolling")
ISPITIVANJE OBLIKA SKALPA U DJECE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DOBI
  ISPITIVANJE  SPOSOBNOSTI KUŠANJA FENILTIOKARBAMIDA U UZORKU STANOVNIŠTVA S OSOBITIM OSVRTOM NA UTJECAJ PUŠENJA
ISPITIVANJE UČESTALOSTI OBLIKA UŠNE RESICE
  DISTALNA HIPEREKSTENZIBILNOST PALCA u populaciji učenika Srednje škole Bartola Kašića u Pagu
 

Povratak na početnu stranicu e-škole

E-škola u suradnji sa CARNet - LOGOom. Datum posljednje promjene 23. rujan 2004.